Facklitteratur

Håll dig uppdaterad inom ditt område. Hitta relevant facklitteratur här.

Tjänster

Hitta svar på juridiska frågeställningar och underlätta ditt dagliga arbete.

En nyhetsdag 19 oktober

Miljörättsdagen 2016

Miljörättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som i år genomförs för 15:e gången i ordningen och innehåller över 20 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

LÄS MER & BOKA

Påbörja din testperiod!

Banner Testa Karnov

Krönika i Karnov Nyheter - författare Björn Westberg

Äntligen! Den 22 december 2015 kom det ett synnerligen intressant och för förlag och andra trycksaksköpare ekonomiskt betydelsefullt beslut från HD om den s.k. tryckerimomsen. HD klargör frågorna om rättslig grund för tryckerier att vägra återbetalning till sina kunder av för högt erlagd moms och förutsättningarna för tillämpning av principen condictio indebiti.

Nyheter från VJS/Karnov Group

Anmäl dig till Karnovs nyhetsbrev och få information om nyhetsdagar, kurser, smarta tjänster och nya boktitlar inom ditt intresseområde.

Anmäl mig!